Infoblad


Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wens op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via info@rederscentrale.be

September 2018

Een vreselijk verlies

 •     Tragisch ongeval met de Z.19 Sonja
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 •     Herziening van de Technische Maatregelen regelgeving
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe ligplaatsen Montgomerydok Oostende
 •     Opleidingen in de visserijsector
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Zeg niet meer Provikmo maar wel Liantis
 •     Marktsituatie juli 2018
 •     ...

Augustus 2018

Bij het ter perse gaan van het informatieblad van augustus 2018 werd de Vlaamse visserijsector getroffen door het verlies van de Z.19 Sonja. Op 25 augustus kapseisde het vaartuig op een 40-tal zeemijl uit de kust van het Engelse Great Yarmouth. Twee bemanningsleden, namelijk Roger Zoete en Kurt Slabinck, lieten hierbij het leven. De Rederscentrale wenst familie en nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Vooruitzichten najaar 2018

 •     Visserijcampagnes najaar 2018
 •     Brexit Update
 •     Ontwikkelingen aanlandplicht
 •     De Bewuste Visweek, MSC en duurzaam gevangen Vlaamse vis
 •     Nieuwe secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Vacature: Directie-assistent(e)
 •     Storende factoren: biotoxines in Sint-Jacobsschelpen en kwallenplaag
 •     ...

Juli 2018

Beleidsverklaring Europese Commissie

 •     Stand van zaken Gemeenschappelijk Visserijbeleid en consultatie over visserijmogelijkheden 2019
 •     Vacature: Directie-assistent(e)
 •     AC-vergaderingen
 •     Vernieuwbouw in de visserijsector
 •     Nieuwe Europese voorstellen rond het EFMZV en controlemaatregelen
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     De visserijsector houdt de evolutie van de brandstofprijzen in de gaten
 •     VLAM activiteiten
 •     Controle handelsnormen
 •     ...

Juni 2018

Lancering 'Visserij Verduurzaamt'

 •     Lancering 'Visserij Verduurzaamt', erkenning van Belgische rederijen rond verduurzaming
 •     Klankbordgroep Convenant 'Visserij Verduurzaamt'
 •     EMK protestactie in Amsterdam
 •     Naar een werkbaar visserijbeheer in 2019?
 •     Vernieuwde website Rederscentrale
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Brexit Update
 •     Verantwoordelijkheden aan boord van vissersvaartuigen
 •     Reglementering veilig werken aan boord
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 2
 •     ...
Mei 2018

Inzetten op vernieuwbouw

 •     Nood aan vernieuwbouw in de visserijsector
 •     De Projecten Smartfish en Combituig
 •     Uitnodiging Klankbordgroep 'Visserij Verduurzaamt'
 •     Brexit Update
 •     Innoverend vissen
 •     Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026
 •     Netinnovaties in de langoustinevisserij
 •     PO overleg Garnalen- en Kustvisserij
 •     Seafood Expo Global
 •     ...
April 2018

Stand van zaken Brexit

 •     Brexit Update
 •     Europese ontwikkelingen aanlandplicht
 •     Fishing for Litter
 •     Jaar van de Noordzee 2018
 •     39e jaarlijkse Mid Channel Conference
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Nuttige herinnering aan wetgeving
 •     Regeling Golf van Gascogne
 •     Marktsituatie
 •     ...
Maart 2018

Opvolging complexe dossiers

 •     Fora rond de aanlandplicht
 •     Brexit Update
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 •     Werkgroep Visserij
 •     Stuurgroep PREVIS
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Marine Stewardship Council
 •     Discussie over nonstopvisserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
Februari 2018

Visserijresultaten 2017

 •     Visserijresultaten 2017
 •     Herziening Technische Maatregelen
 •     Brexit Update
 •     Zeeduivel Vis van het Jaar 2018
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 1
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle op handelsnormen
 •     Sint-Jacobsschelpen en biotoxines
 •     Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Januari 2018

Wat brengt 2018?

 •     Vooruitzichten 2018
 •     Onvoorspelbare toekomst voor de pulsvisserij
 •     Brexit Update
 •     Task Force werkprogramma 2018
 •     MaViTrans
 •     Scholmarkt onder druk door mindere aanvoer
 •     Opleidingen 2018
 •     PO Maatregelen 2018
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Aquacultuur in Belgisch deel van de Noordzee
 •     Aanlandingsplicht demersale visserijen 2018
 •     ...
December 2017

Positieve commentaren over 2017

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarboodschap Geert De Groote
 •     Eindejaarboodschap Joke Schauvliege
 •     Eindejaarboodschap Carl Decaluwé
 •     Eindejaarboodschap Dirk Demaeght
 •     Bedankingsreceptie Urbain Wintein
 •     Brexit Update
 •     Akkoord meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Pulsvisserij in de zuidelijke Noordzee
 •     SUMARIS
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     ...
November 2017

Tussentijdse evaluatie markt 2017

 •     Evaluatie van de marktsituatie in de Belgische havens voor de eerste drie kwartalen 2017
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe Verordening Technische Maatregelen
 •     Goedgekeurde projecten
 •     Projecten rond invoering van de aanlandplicht
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Werkgroep Visserij
 •     Productie- en Marketingplan 2018
 •     SUMARIS
 •     Een alternatieve benadering van MSY-criteria
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     ...
Oktober 2017

Europese visserijdoelstellingen

 •     Visserijdoelstellingen in Europa
 •     Brexit Update
 •     Kleinschalige visserij in de lage landen
 •     EAPO Algemene Vergadering
 •     Overzicht ILVO-projecten
 •     Stem van de Onzichtbaren
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Er leeft wat in zee...
 •     De organisatie van het zeevisserijonderwijs
 •     Zot van de Noordzee
 •     Dag van de Garnaal 2017
 •     ...
September 2017

Nieuwe voorzitter

 •     Rederscentrale benoemt nieuwe voorzitter
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Oproep reders voor medewerking aan projecten
 •     Overzicht van het garnaalseizoen
 •     Brexit Update
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Kustvisserij bezorgd om visvangsten in Zuidelijke Noordzee
 •     Opleidingen
 •     Contactgegevens Visserij-overheden
 •     Marktsituatie
 •     ...
Augustus 2017

Verdere aanpak aanlandplicht

 •     Teruggooidiscussies gaan verder
 •     Raadpleging vangstmogelijkheden 2018
 •     Brexit Update
 •     Het Belgisch quotabeleid onder de loep
 •     Aanvoer Sint-Jakobsschelpen VIIefg
 •     Update Garnalenvergunning en Black Box Nederlandse Natura 2000-gebieden
 •     De Bewuste Visweek vs duurzaam gevangen Vlaamse vis
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Administratieve verplichtingen bemanningsleden
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     ICES Visserijoverzichten
 •     Dienst Zeevisserij verhuist op 1 oktober 2017
 •     ...
Juli 2017

Verwachte visserijmogelijkheden 2018

 •     ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Werkgroep Visserij
 •     Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     VLAM kiest nieuwe voorzitter en bespreekt jaarverslag 2016
 •     Het verbruik van agro- en visserijproducten in België
 •     Tagging kabeljauw Ierse Zee
 •     Benthis Eindsymposium
 •     VN-oceanenconferentie
 •     ...
Juni 2017

Interpretatie van wetenschappelijk advies

 •     De toepassing van wetenschappelijk advies
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Nieuwe wetgeving rond ballasttanks
 •     Gerichte controle op werkloosheid in de visserij
 •     Brexit Update
 •     Aanlandingsverplichting leidt tot beproeving
 •     Vissershuldes
 •     Het nieuwe Visserijfonds: ook voor U?
 •     SALV bepaalt impact van zijn adviezen
 •     Nieuwe verordening Technische Maatregelen
 •     ...
Mei 2017

Onrustwekkende aanlandplicht

 •     Opvolging van de aanlandingsverplichting
 •     Brexit update
 •     Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Seafood Expo Global en Seafood Processing Europe
 •     Herinzegening N.86
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Promotie van minder gekende Noordzeevis
 •     ...
April 2017

Eis voor status quo in Britse wateren

 •     Brexit
 •     Visserijambtenaren weg uit Oostende - Visie van de Rederscentrale
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Bemanningsadministratie - Dimona verplichtingen
 •     Nieuwe richtlijnen ballastwater vanaf 8 september 2017
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     ILVO activiteitenverslag 2016
 •     Visserij-inspanning
 •     Controles op de handelsnormen in de visveilingen
 •     ...
Maart 2017

Brexit in beweging

 •     EUFA & Brexit
 •     Ingevoerde tongmaatregel heeft grote gevolgen voor de Belgische visserij
 •     Het e-logboek stelt het beter
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     SepNep - Selectief vissen op Noorse kreeft
 •     Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij
 •     Task Force Convenant ´Visserij verduurzaamt´
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     De ecosysteembenadering
 •     Monitoring effecten onderwater - en strandsuppleties aan de Kust
 •     ...
Februari 2017

Vaststellingen 2016

 •     Belgische visserij kent sterk jaar 2016
 •     Feestelijke opening kantoor de Rederscentrale
 •     Aanlandingsverplichting: Europese adviezen, EMK en Best Practices
 •     Brexit
 •     MaViTrans - Markterkenning voor een Visserij in Transitie
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Nieuwe vaarroutes in de Noordzee
 •     Vis van het Jaar 2016: rode poon
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
Januari 2017

Sombere jaarwisseling

 •     Vooruitzichten 2017
 •     Tragisch ongeval met de Z.582 Asannat
 •     De gefaseerde invoering van de aanlandingsverplichting
 •     Visserij en milieu
 •     PO Maatregelen 2017
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Opleidingen 2017
 •     Directiewissel in de Vlaamse Visveiling
 •     Oproep: Bijzitters voor de Onderzoeksraad voor de scheepvaart
 •     Previs - Actieplan bij arbeidsongevallen
 •     Quotamaatregelen 2017
 •     ...
December 2016

Eindejaarsboodschappen

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarsboodschappen
 •     Vormt de opkoop van vaartuigen door beleggers een bedreiging voor de visserijsector?
 •     Werkgroep Visserij
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Het thema Aanlandingsverplichting
 •     Correindejaarsboodschappen
 •     Vormcte Dimona-aangifte
 •     LARA-VIRA
 •     ...
November 2016

Vooruitzichten en uitdagingen

 •     Commissievoorstellen voor TAC en quota 2017
 •     Rederscentrale is verhuisd!
 •     Problematiek van de aanlandingsverplichting en de knelpuntsoorten
 •     Vooruitzichten en uitdagingen voor de Belgische vissersvloot
 •     Het invullen van het logboek in het kader van de aanlandingsverplichting
 •     Opleidingen & Beoordelingscommissie
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Bezoek koning Filip en koningin Mathilde
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Oktober 2016

Tussentijdse evaluatie markt 2016

 •     Tussentijdse rapportering marktsituatie
 •     Even voorstellen - Jasmine Vlietinck
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Autocontroleboek van de Vlaamse Visveiling
 •     Petitie tegen de aanlandingsverplichting
 •     VLAM-strategie op horizontaal en sectoraal niveau
 •     Lijst met algemene termen en afkortingen Rederscentrale
 •     Bedrijfssurvey Ierse Zee succesvol afgerond
 •     Nieuwpoort: Dag van de Garnaal
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle scheepsafval visserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03