Infoblad


Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wens op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via rederscentrale@online.be

Mei 2018

Inzetten op vernieuwbouw

 •     Nood aan vernieuwbouw in de visserijsector
 •     De Projecten Smartfish en Combituig
 •     Uitnodiging Klankbordgroep ´Visserij Verduurzaamt´
 •     Brexit Update
 •     Quotaruilen 2018
 •     Innoverend vissen
 •     Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026
 •     Netinnovaties in de langoustinevisserij
 •     PO overleg Garnalen- en Kustvisserij
 •     Seafood Expo Global
 •     ...
April 2018

Stand van zaken Brexit

 •     Brexit Update
 •     Europese ontwikkelingen aanlandplicht
 •     Fishing for Litter
 •     Jaar van de Noordzee 2018
 •     39e jaarlijkse Mid Channel Conference
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Nuttige herinnering aan wetgeving
 •     Regeling Golf van Gascogne
 •     Marktsituatie
 •     ...
Maart 2018

Opvolging complexe dossiers

 •     Fora rond de aanlandplicht
 •     Brexit Update
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 •     Werkgroep Visserij
 •     Stuurgroep PREVIS
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Marine Stewardship Council
 •     Discussie over nonstopvisserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
Februari 2018

Visserijresultaten 2017

 •     Visserijresultaten 2017
 •     Herziening Technische Maatregelen
 •     Brexit Update
 •     Zeeduivel Vis van het Jaar 2018
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 1
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle op handelsnormen
 •     Sint-Jacobsschelpen en biotoxines
 •     Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Januari 2018

Wat brengt 2018?

 •     Vooruitzichten 2018
 •     Onvoorspelbare toekomst voor de pulsvisserij
 •     Brexit Update
 •     Task Force werkprogramma 2018
 •     MaViTrans
 •     Scholmarkt onder druk door mindere aanvoer
 •     Opleidingen 2018
 •     PO Maatregelen 2018
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Aquacultuur in Belgisch deel van de Noordzee
 •     Aanlandingsplicht demersale visserijen 2018
 •     ...
December 2017

Positieve commentaren over 2017

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarboodschap Geert De Groote
 •     Eindejaarboodschap Joke Schauvliege
 •     Eindejaarboodschap Carl Decaluwé
 •     Eindejaarboodschap Dirk Demaeght
 •     Bedankingsreceptie Urbain Wintein
 •     Brexit Update
 •     Akkoord meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Pulsvisserij in de zuidelijke Noordzee
 •     SUMARIS
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     ...
November 2017

Tussentijdse evaluatie markt 2017

 •     Evaluatie van de marktsituatie in de Belgische havens voor de eerste drie kwartalen 2017
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe Verordening Technische Maatregelen
 •     Goedgekeurde projecten
 •     Projecten rond invoering van de aanlandplicht
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Werkgroep Visserij
 •     Productie- en Marketingplan 2018
 •     SUMARIS
 •     Een alternatieve benadering van MSY-criteria
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     ...
Oktober 2017

Europese visserijdoelstellingen

 •     Visserijdoelstellingen in Europa
 •     Brexit Update
 •     Kleinschalige visserij in de lage landen
 •     EAPO Algemene Vergadering
 •     Overzicht ILVO-projecten
 •     Stem van de Onzichtbaren
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Er leeft wat in zee...
 •     De organisatie van het zeevisserijonderwijs
 •     Zot van de Noordzee
 •     Dag van de Garnaal 2017
 •     ...
September 2017

Nieuwe voorzitter

 •     Rederscentrale benoemt nieuwe voorzitter
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Oproep reders voor medewerking aan projecten
 •     Overzicht van het garnaalseizoen
 •     Brexit Update
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Kustvisserij bezorgd om visvangsten in Zuidelijke Noordzee
 •     Opleidingen
 •     Contactgegevens Visserij-overheden
 •     Marktsituatie
 •     ...
Augustus 2017

Verdere aanpak aanlandplicht

 •     Teruggooidiscussies gaan verder
 •     Raadpleging vangstmogelijkheden 2018
 •     Brexit Update
 •     Het Belgisch quotabeleid onder de loep
 •     Aanvoer Sint-Jakobsschelpen VIIefg
 •     Update Garnalenvergunning en Black Box Nederlandse Natura 2000-gebieden
 •     De Bewuste Visweek vs duurzaam gevangen Vlaamse vis
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Administratieve verplichtingen bemanningsleden
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     ICES Visserijoverzichten
 •     Dienst Zeevisserij verhuist op 1 oktober 2017
 •     ...
Juli 2017

Verwachte visserijmogelijkheden 2018

 •     ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Werkgroep Visserij
 •     Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     VLAM kiest nieuwe voorzitter en bespreekt jaarverslag 2016
 •     Het verbruik van agro- en visserijproducten in België
 •     Tagging kabeljauw Ierse Zee
 •     Benthis Eindsymposium
 •     VN-oceanenconferentie
 •     ...
Juni 2017

Interpretatie van wetenschappelijk advies

 •     De toepassing van wetenschappelijk advies
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Nieuwe wetgeving rond ballasttanks
 •     Gerichte controle op werkloosheid in de visserij
 •     Brexit Update
 •     Aanlandingsverplichting leidt tot beproeving
 •     Vissershuldes
 •     Het nieuwe Visserijfonds: ook voor U?
 •     SALV bepaalt impact van zijn adviezen
 •     Nieuwe verordening Technische Maatregelen
 •     ...
Mei 2017

Onrustwekkende aanlandplicht

 •     Opvolging van de aanlandingsverplichting
 •     Brexit update
 •     Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Seafood Expo Global en Seafood Processing Europe
 •     Herinzegening N.86
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Promotie van minder gekende Noordzeevis
 •     ...
April 2017

Eis voor status quo in Britse wateren

 •     Brexit
 •     Visserijambtenaren weg uit Oostende - Visie van de Rederscentrale
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Bemanningsadministratie - Dimona verplichtingen
 •     Nieuwe richtlijnen ballastwater vanaf 8 september 2017
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     ILVO activiteitenverslag 2016
 •     Visserij-inspanning
 •     Controles op de handelsnormen in de visveilingen
 •     ...
Maart 2017

Brexit in beweging

 •     EUFA & Brexit
 •     Ingevoerde tongmaatregel heeft grote gevolgen voor de Belgische visserij
 •     Het e-logboek stelt het beter
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     SepNep - Selectief vissen op Noorse kreeft
 •     Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij
 •     Task Force Convenant ´Visserij verduurzaamt´
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     De ecosysteembenadering
 •     Monitoring effecten onderwater - en strandsuppleties aan de Kust
 •     ...
Februari 2017

Vaststellingen 2016

 •     Belgische visserij kent sterk jaar 2016
 •     Feestelijke opening kantoor de Rederscentrale
 •     Aanlandingsverplichting: Europese adviezen, EMK en Best Practices
 •     Brexit
 •     MaViTrans - Markterkenning voor een Visserij in Transitie
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Nieuwe vaarroutes in de Noordzee
 •     Vis van het Jaar 2016: rode poon
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
Januari 2017

Sombere jaarwisseling

 •     Vooruitzichten 2017
 •     Tragisch ongeval met de Z.582 Asannat
 •     De gefaseerde invoering van de aanlandingsverplichting
 •     Visserij en milieu
 •     PO Maatregelen 2017
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Opleidingen 2017
 •     Directiewissel in de Vlaamse Visveiling
 •     Oproep: Bijzitters voor de Onderzoeksraad voor de scheepvaart
 •     Previs - Actieplan bij arbeidsongevallen
 •     Quotamaatregelen 2017
 •     ...
December 2016

Eindejaarsboodschappen

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarsboodschappen
 •     Vormt de opkoop van vaartuigen door beleggers een bedreiging voor de visserijsector?
 •     Werkgroep Visserij
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Het thema Aanlandingsverplichting
 •     Correindejaarsboodschappen
 •     Vormcte Dimona-aangifte
 •     LARA-VIRA
 •     ...
November 2016

Vooruitzichten en uitdagingen

 •     Commissievoorstellen voor TAC en quota 2017
 •     Rederscentrale is verhuisd!
 •     Problematiek van de aanlandingsverplichting en de knelpuntsoorten
 •     Vooruitzichten en uitdagingen voor de Belgische vissersvloot
 •     Het invullen van het logboek in het kader van de aanlandingsverplichting
 •     Opleidingen & Beoordelingscommissie
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Bezoek koning Filip en koningin Mathilde
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Oktober 2016

Tussentijdse evaluatie markt 2016

 •     Tussentijdse rapportering marktsituatie
 •     Even voorstellen - Jasmine Vlietinck
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Autocontroleboek van de Vlaamse Visveiling
 •     Petitie tegen de aanlandingsverplichting
 •     VLAM-strategie op horizontaal en sectoraal niveau
 •     Lijst met algemene termen en afkortingen Rederscentrale
 •     Bedrijfssurvey Ierse Zee succesvol afgerond
 •     Nieuwpoort: Dag van de Garnaal
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle scheepsafval visserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
September 2016

Autocontrole in Vlaamse veilingen

 •     Invoering autocontroleboek bij de VLV
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Tongschar is Vis van het Jaar 2016
 •     Vlootparade - Eendracht Maakt Kracht
 •     De realiteit van bijvangst
 •     Evoluties in het kwaliteitsproces aan boord
 •     Brexit - Stand van zaken
 •     Werkgroep Visserij van 8 september 2016
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Staatssecretaris van de Noordzee
 •     Regionale stakeholder bijeenkomst Benthis
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
Augustus 2016

Belgische visserijdruk

 •     Visserijdruk Belgische visserij
 •     Brexit: standpunten uit het Verenigd Koninkrijk
 •     De weg naar een duurzaamheidslabel voor de Vlaamse visserij
 •     Haalbaarheidsstudie milieukenmerken
 •     Autocontroleboek
 •     Bevordering afzet visserijproducten op lokale markt
 •     Kabeljauwbeheer meerjarenplan Noordzee
 •     Belgische vissers steunen EMK
 •     Nieuwe zeesluis te Zeebrugge
 •     Nieuwe locatie in zicht voor ILVO en VLIZ
 •     ...
Juli 2016

Brexit, aanlandingsverplichting en plaats voor visserij

 •     Brexit: gevolgen voor de visserij
 •     Actiebereidheid bij Nederlandse en Belgische vissers
 •     TAC´s en quota
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     De aanlandingsverplichting
 •     Juni examenmaand
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     EAPO Algemene Vergadering
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Wijziging aan de vloot
 •     ...
Juni 2016

Klankbordgroep Convenant

 •     Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Toepassing van andere verkooptechnieken
 •     Invoering maatregelen garnaalvisserij
 •     Convenant ´Visserij Verduurzaamt´: Werkgroep Visserij
 •     Aanvoer en besomming
 •     Quotaruilen 2016
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Stand der vangsten
 •     Innoverend Vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     75% van de SALV adviezen heeft impact
 •     De correcte interpretatie van wetenschappelijke visserijdata
 •     Vissershuldes
 •     ...
Mei 2016 

Vlaams Paviljoen op de Seafood Expo Global

 •     Seafood Expo Global
 •     Oproep kandidaten beoordelingscommissie
 •     Stand van zaken ILVO-projecten
 •     Evoluties en trends in de garnalenvisserij
 •     Arbeidsomstandigheden in de visserij
 •     Algemene Vergadering
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Heropening Vistrap Oostende
 •     Basic Safety Training
 •     ...
April 2016

Opvolging doelstellingen in de Vlaamse visserij

 •     De aanlandingsverplichting
 •     Van platvisreflexen tot implementatie van de Europese aanlandingsplicht
 •     Afval
 •     Voorlopig akkoord meerjarenplan Baltische Zee
 •     Bewegingen in de scholindustrie
 •     Voorstel tot aanpassing technische maatregelen
 •     Erkenning van duurzame visserij
 •     Ontwikkelingen in de Ierse Zee: update
 •     Overhandiging eretekens Laureaten van de Arbeid
 •     Cameratoezicht aan boord
 •     VLAM netwerkevent
 •     ...
Maart 2016

Opvolging doelstellingen in de Vlaamse visserij

 •     Convenant ´ Visserij Verduurzaamt´: Werkgroep Visserij
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     TWV van de SALV publiceert kennisdocument over de Vlaamse visserij
 •     Ontwikkelingen garnalen- en kustvisserij
 •     Strafpuntensysteem in de visserij
 •     Productie- en Marketingplan 2016
 •     Pulsvisserij krijgt steeds meer tegenstand
 •     Kingfisher: informatie over offshore activiteiten
 •     VK referendum over een Brexit - Visserijstandpunten
 •     Nieuwe editie van de ´Vis- en Zeevruchtengids´
 •     ...
Februari 2016

Visserijbeleid en markten

 •     GVB: Aanlandingsverplichting, meerjarenplannen en andere
 •     Evaluatie scholmarkt 2015
 •     Grote ontevredenheid bij Franse tongvissers in de Golf van Biskaje
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     FOSO onderzoekt scheepvaartongevallen
 •     Oproep: Administratieve en technische gegevens radioapparatuur aan boord
 •     Aanvoer & Besomming
 •     Quotaruilen 2016
 •     Stand der vangsten
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     BENTHIS project
 •     Opleidingen
 •     ...
Januari 2016

Wat brengt 2016?

 •     Vooruitzichten 2016
 •     Goedkeuring Operationeel Programma
 •     Vlaamse Visveiling jaarcijfers 2015
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03