Organisatie


Rederscentrale

De Rederscentrale neemt een actieve rol op binnen de Vlaamse visserijsector en neemt - samen met de verschillende partners binnen de sector - haar verantwoordelijkheden op. Als overkoepelende organisatie verdedigt deze de belangen van haar leden; zowel het groot als klein vlootsegment én onafhankelijk van welke vissershaven deze afkomstig zijn.

De Rederscentrale wil in beide richtingen als tussenschot dienen tussen sector en beleid. Ideeën, vragen, opmerkingen vanuit de sector krijgen via de verschillende mandaten die de Rederscentrale opneemt, hun stem tot bij het beleid.

Maar ook via een duidelijke communicatie naar haar leden toe, wil de Rederscentrale de Vlaamse reders ondersteunen.

In de maandelijkse publicatie van het informatieblad verstrekt de Rederscentrale informatie aan haar leden met betrekking tot quota, wetgeving, marktsituatie, ontwikkelingen binnen de sector, administratieve steun, enz...
Bestuur

De Rederscentrale wordt geleid door een Raad van Bestuur die op vandaag 16 bestuurders telt, bestaande uit zowel reders uit het groot vlootsegment als reders uit het klein vlootsegment. De Raad van Bestuur bestaat uit actieve reders, die lid zijn van de organisatie.

Mandaten

De Rederscentrale zetelt in tal van overlegkanalen binnen de sector. Onder de knop 'mandaten' (hiernaast) is een lijst terug te vinden met de verschillende mandatarissen.

Secretariaat

Als het bestuur het beleid heeft vastgelegd, worden de dossiers opgevolgd en uitgevoerd door het secretariaat. Het secretariaat bevindt zich aan de Hendrik Baelskaai, 20 te Oostende. 
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03