Nieuws


Persbericht
  • June 11th, 2018

Lancering ‘Visserij Verduurzaamt’, erkenning van Belgische rederijen rond verduurzaming


De Vlaamse visserij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om duurzamer te worden en lanceert op maandag 11 juni ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming.

Nieuws
  • June 11th, 2018

‘Visserij Verduurzaamt’


De Belgische visveilingen gaan voor het eerst de factor ‘duurzaamheid’ aangeven op de veiling- klok.

Nieuws
  • May 31st, 2018

SUMARiS: Duurzaam beheer van roggen


In samenwerking met producentenorganisaties en wetenschappelijke instellingen uit Frankrijk, het VK, Nederland en België, werkt de Rederscentrale aan een Interreg-project SUMARiS. Het project heeft als doelstelling de nodige kennis te verzamelen voor de implementatie van een grensoverschrijdende, soort-specifieke beheerstrategie voor roggenvisserij in de Noordzee en het oostelijk deel van het Engels Kanaal.

informatieblad
  • May 31st, 2018

Rederscentrale-informatieblad


Belangrijke onderwerpen zijn: Vernieuwbouw in de visserijsector; De projecten Smartfish en Combituig; Uitnodiging Klankbordgroep 'Visserij Verduurzaamt'´; Brexit; Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Persbericht
  • December 13th, 2017

Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2018 vast


Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2018 vast. De Rederscentrale is tevreden dat uitkomsten in lijn liggen met de vaststellingen van de Belgische vissers op zee.

Persbericht
  • September 5th, 2017

De producentenorganisatie en beroepsvereniging van de reders ter zeevisserij benoemt nieuwe voorzitter


De Raad van Bestuur van de Rederscentrale heeft tijdens de zitting van maandag 4 september 2017 een nieuwe voorzitter aangeduid.

Nieuws
  • May 24th, 2017

Vlaamse initiatieven aanlandplicht


Artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) stelt dat vanaf 1 januari 2019 alle vangsten van gequoteerde vissoorten moeten aan boor gehouden, geregistreerd en aangeland worden. De Europese visserijsector - dus ook de Rederscentrale en haar leden - vindt dat voor veel visserijen de toepassing van de aanlandingsverplichting, zoals omschreven in de Europese verordening, praktisch onuitvoerbaar is waardoor de reders en vissers interesse verliezen om te investeren of om in de visserij te blijven.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03