Stand der vangsten


Stand der vangsten: versie van 16/04/2018

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand

Gebied(en)

Quotum´18

Aanvoer

%

Kabeljauw

IIa,IV

1.457

12,08

0,83

VIIa

9

0,09

1,00

VIIb-c,VIII,IX,X

111

29,11

26,23

VIId

74

5,88

7,95

Totaal

1.651

47,16

2,86

Schelvis

IIa,IV

241

0,05

0,02

VIb, XII, XIV (EU+IW)

12

0

0,00

Vb, VIa, (EU+IW)

5

0

0,00

VIIb-k,VIII,IX,X

73

31,08

42,69

VIIa

51

0,32

0,63

Totaal

382

31,45

8,24

Zwarte koolvis

IIa,IIIa,b,c,d,IV

47

0

0,00

VII,VIII,IX,X

6

0,74

12,33

Vb(Faröer)

56

0

0,00

Totaal

109

0,74

0,68

Witte Koolvis

VII

353

12,97

3,67

Totaal

353

12,97

3,67

Leng

IV(EU)

31

0,06

0,19

V(EU+IW)

9

0

0,00

VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV

48

7,11

14,81

Totaal

97

7,17

7,39

Wijting

IIa,IV

442

6,79

1,54

VIIb-k

297

133,80

45,05

Totaal

739

140,59

19,02

Schol

IIa,IV

6.547

523,25

7,99

VIIa

60

1,24

2,07

VIId,e

2.240

891,56

39,80

VIIf,g

227

35,32

15,56

VIIh,j,k

24

1,99

8,29

Totaal

9.098

1.453,36

15,97

Tong

II,IV

1.227

78,87

6,43

VIIa

12

0,89

7,24

VIId

979

332,19

33,93

VIIe

42

23,29

55,45

VIIf,g

649

119,80

18,46

VIIh,j,k

94

23,01

24,61

VIIIa,b

294

0

0,00

Totaal

3.297

578,05

17,53

Tarbot en Griet

IIA, IV

580

29,76

5,13

Totaal

580

29,76

5,13

Rog

IIa; IV

245

32,98

13,45

VIab,VIIa-c, VIIe-k

832

116,92

14,05

VIId

187

64,95

34,81

VIII, IX

9

0

0,00

Totaal

1.273

214,85

16,88

Golfrog

VIIe

13

Gesloten

Gesloten

VIId

0

Gesloten

Gesloten

Tongschar en witje

IIa; IV

381

8,05

2,11

Totaal

381

8,05

2,11

Zeeduivel

IIa, IV (EU)

548

0,67

0,12

VII

2.329

270,58

11,62

VIIIabde

310

0

0,00

Totaal

3.533

271,25

7,68

Schartong

IIa en IV (EU)

8

0

0,00

VII

333

53,63

16,11

Totaal

341

53,63

15,73

Langoustine

IIa en IV (EU)

1.332

26,74

2,01

Totaal

1.332

26,74

2,01

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03