Overzicht Quotamaatregelen


Onderstaand een overzicht van de quotamaatregelen zoals opgelegd door de overheid, samengevat door de Rederscentrale voor vrijblijvend gebruik door de leden. Er is geen garantie voor correctheid en volledigheid, dit document kan bijgevolg niet gebruikt worden als wettelijke referentie.

Opmerkingen, voorstellen en vragen ter verduidelijking zijn altijd welkom op het secretariaat.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03