Overzicht Quotamaatregelen


Overzicht Quotamaatregelen 2018

Dit is een overzicht van de maatregelen zoals opgelegd door de overheid, samengevat door de Rederscentrale voor vrijblijvend gebruik door de leden. Er is geen garantie voor correctheid en volledigheid, dit document kan bijgevolg niet gebruikt worden als wettelijke referentie.

Opmerkingen, voorstellen en vragen ter verduidelijking zijn altijd welkom op het secretariaat.

Vanaf:

1 januari 2018

1 februari 2018

15 februari 2018

17 februari 2018

24 maart 2018

1 april 2018

1 juni 2018

Schol IV

KVS: 400 kg/kW waarvan max 60 kg/kW voor 15/03/2018

KVS: 01/01 tot 01/11/2018: 600 kg/kW waarvan max 60 kg/kW voor 15/03/2018

GVS: 170 kg/kW waarvan max 60 kg/KW voor 15/03/2018

GVS: 01/01 tot 01/07/2018: 200 kg/kW waarvan max 60 kg/kW voor 15/03/2018

Schol VIIde

KVS: 1.200 kg/dag

KVS: 800 kg/dag

GVS: 2.400 kg/dag

GVS: 1.600 kg/dag

Schol VIIfg

KVS: 50 kg/dag

GVS: 100 kg/dag

Schol VIII

GVS: 300 kg/dag

Schol VIIhjk

GVS: 1 kg/kW

Tong IV

KVS: 5.500 kg + 55 kg/kW

GVS: 5.500 kg+ 16 kg/kW

GVS passieve visserij: 6.500 kg + 40 kg/kW

Tong VIIfg

KVS: 4.000 kg

GVS: 10 kg/kW

GVS: 1.000 kg + 10 kg/kW

Tong VIIhjk:

GVS: 450 kg/dag

Tong VIIa:

Tot nader order gesloten

500 kg per vaartuig

Tong VIId:

KVS: 300 kg/dag

GVS: 600 kg/dag

Tong VIIe:

1.800 kg per vaartuig

Tong VIIIab (*9)

Tot nader order gesloten

17 kg/kW

Kabeljauw II, IV (*1)

KVS: 17 kg/kW of 150 kg/dag

KVS: 17kg/kW of 250 kg/dag (*3)

GVS: 11 kg/kW of 300 kg/dag

GVS: 11 kg/kW of 500 kg/dag (*3)

Kabeljauw II, IV (*2)

400 kg/dag

600 kg/dag (*3)

Kabeljauw II, IV (*4)

GVS: 17 kg/kW of 300 kg/dag

GVS: 17 kg/kW of 500 kg/dag

Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII

4.000 kg + 7 kg/kW (*5)

Kabeljauw VIId

2 kg/kW (*5)

Kabeljauw VIIa

Tot nader order gesloten

KVS: 20 kg/dag

Tot nader order gesloten

GVS: 40 kg/dag

Schelvis VII, VIII

KVS: 25 kg/dag (*6)

GVS: 50kg/dag (*6)

Rog II, IV

KVS: 100 kg/dag (*6)

GVS: 200 kg/dag (*6)

Rog VIId

KVS: 50 kg/dag

GVS: 100 kg/dag

Rog VIIa-c, e-k

KVS: 300 kg/dag

GVS: 600 kg/dag

Golfrog VIId

Gesloten

Golfrog VIIe

40 kg/dag

Wijting II, IV

KVS: 250 kg/dag (*7)

GVS: 500 kg/dag (*7)

Wijting VIIb-k

KVS: 150 kg/dag (*8)

GVS: 300 kg/dag (*8)

Heek alle gebieden

200 kg/dag

Tongschar en Witje NZ

KVS: 200 kg/dag

1000 kg/dag

GVS: 400 kg/dag

1000 kg/dag

Makreel NZ

50 kg/dag

Haring IV, VIId

800 kg/dag

Tarbot en Griet NZ

KVS: 150 kg/dag

KVS: 250 kg/dag

GVS: 300 kg/dag

GVS: 500 kg/dag

Zeebaars IVb-c, VIIdefh

Gesleept tuig: 1% van vangst aan boord, max. 100 kg per maand

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesleept tuig: 1% van vangst aan boord, max. 100 kg per maand

Zegenvisserij: 1% van vangst aan boord, max. 180 kg per maand

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Zegenvisserij: 1% van vangst aan boord, max. 180 kg per maand

(*1): Voor boomkor
(*2): voor niet boomkor
(*3): verhoogd met 300 kg/dag indien volledige zeereis actief met BT1 of TR1
(*4): passieve visserij
(*5): verdubbeling voor planken en passief tuig
(*6): verdubbeling voor planken
(*7): verdubbeling voor planken en zegen
(*8): verdubbeling voor planken, verviervoudiging voor zegen
(*9): enkel vaartuigen die op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2018" voorkomen

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03