De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten

Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wens op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via rederscentrale@online.be


April 2018 (Klik hier voor de digitale versie)

Stand van zaken Brexit

 • Brexit Update
 • Europese ontwikkelingen aanlandplicht
 • Fishing for Litter
 • Jaar van de Noordzee 2018
 • 39e jaarlijkse Mid Channel Conference
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Nuttige herinnering aan wetgeving
 • Regeling Golf van Gascogne
 • Marktsituatie
 • ...

Maart 2018 (Klik hier voor de digitale versie)

Opvolging complexe dossiers

 • Fora rond de aanlandplicht
 • Brexit Update
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Werkgroep Visserij
 • Stuurgroep PREVIS
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Marine Stewardship Council
 • Discussie over nonstopvisserij
 • Marktsituatie
 • ...

Februari 2018 (Klik hier voor de digitale versie)

Visserijresultaten 2017

 • Visserijresultaten 2017
 • Herziening Technische Maatregelen
 • Brexit Update
 • Zeeduivel Vis van het Jaar 2018
 • SUMARiS Nieuwsbrief 1
 • Ruimtelijke Ordening
 • Controle op handelsnormen
 • Sint-Jacobsschelpen en biotoxines
 • Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 • Aanvullende quotamaatregelen
 • Marktsituatie
 • ...
Januari 2018 (Klik hier voor de digitale versie)

Wat brengt 2018?

 • Vooruitzichten 2018
 • Onvoorspelbare toekomst voor de pulsvisserij
 • Brexit Update
 • Task Force werkprogramma 2018
 • MaViTrans
 • Scholmarkt onder druk door mindere aanvoer
 • Opleidingen 2018
 • PO Maatregelen 2018
 • Ruimtelijke ordening
 • Aquacultuur in Belgisch deel van de Noordzee
 • Aanlandingsplicht demersale visserijen 2018
 • ...
December 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Positieve commentaren over 2017

 • December visserijministerraad
 • Eindejaarboodschap Geert De Groote
 • Eindejaarboodschap Joke Schauvliege
 • Eindejaarboodschap Carl Decaluwé
 • Eindejaarboodschap Dirk Demaeght
 • Bedankingsreceptie Urbain Wintein
 • Brexit Update
 • Akkoord meerjarenplan voor de Noordzee
 • Pulsvisserij in de zuidelijke Noordzee
 • SUMARIS
 • PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 • ...
November 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Tussentijdse evaluatie markt 2017

 • Evaluatie van de marktsituatie in de Belgische havens voor de eerste drie kwartalen 2017
 • Brexit Update
 • Nieuwe Verordening Technische Maatregelen
 • Goedgekeurde projecten
 • Projecten rond invoering van de aanlandplicht
 • Ruimtelijke Ordening
 • Werkgroep Visserij
 • Productie- en Marketingplan 2018
 • SUMARIS
 • Een alternatieve benadering van MSY-criteria
 • Aanvullende quotamaatregelen
 • ...
Oktober 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Europese visserijdoelstellingen

 • Visserijdoelstellingen in Europa
 • Brexit Update
 • Kleinschalige visserij in de lage landen
 • EAPO Algemene Vergadering
 • Overzicht ILVO-projecten
 • Stem van de Onzichtbaren
 • Ruimtelijke Ordening
 • Er leeft wat in zee...
 • De organisatie van het zeevisserijonderwijs
 • Zot van de Noordzee
 • Dag van de Garnaal 2017
 • ...
September 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Nieuwe voorzitter

 • Rederscentrale benoemt nieuwe voorzitter
 • Meerjarenplan voor de Noordzee
 • Oproep reders voor medewerking aan projecten
 • Overzicht van het garnaalseizoen
 • Brexit Update
 • Ruimtelijke Ordening
 • Kustvisserij bezorgd om visvangsten in Zuidelijke Noordzee
 • Opleidingen
 • Contactgegevens Visserij-overheden
 • Marktsituatie
 • ...
Augustus 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Verdere aanpak aanlandplicht

 • Teruggooidiscussies gaan verder
 • Raadpleging vangstmogelijkheden 2018
 • Brexit Update
 • Het Belgisch quotabeleid onder de loep
 • Aanvoer Sint-Jakobsschelpen VIIefg
 • Update Garnalenvergunning en Black Box Nederlandse Natura 2000-gebieden
 • De Bewuste Visweek vs duurzaam gevangen Vlaamse vis
 • Productie- en Marketingplan 2017
 • Administratieve verplichtingen bemanningsleden
 • Ruimtelijke ordening op zee
 • ICES Visserijoverzichten
 • Dienst Zeevisserij verhuist op 1 oktober 2017
 • ...
Juli 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Verwachte visserijmogelijkheden 2018

 • ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
 • Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 • Brexit Update
 • Werkgroep Visserij
 • Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 • Ruimtelijke ordening op zee
 • VLAM kiest nieuwe voorzitter en bespreekt jaarverslag 2016
 • Het verbruik van agro- en visserijproducten in België
 • Tagging kabeljauw Ierse Zee
 • Benthis Eindsymposium
 • VN-oceanenconferentie
 • ...
Juni 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Interpretatie van wetenschappelijk advies

 • De toepassing van wetenschappelijk advies
 • Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 • Nieuwe wetgeving rond ballasttanks
 • Gerichte controle op werkloosheid in de visserij
 • Brexit Update
 • Aanlandingsverplichting leidt tot beproeving
 • Vissershuldes
 • Het nieuwe Visserijfonds: ook voor U?
 • SALV bepaalt impact van zijn adviezen
 • Nieuwe verordening Technische Maatregelen
 • ...

Mei 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Onrustwekkende aanlandplicht

 • Opvolging van de aanlandingsverplichting
 • Brexit update
 • Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 • PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 • Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 • Seafood Expo Global en Seafood Processing Europe
 • Herinzegening N.86
 • Ruimtelijke ordening
 • Meerjarenplan voor de Noordzee
 • Promotie van minder gekende Noordzeevis
 • ...

April 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Eis voor status quo in Britse wateren

 • Brexit
 • Visserijambtenaren weg uit Oostende - Visie van de Rederscentrale
 • Overzicht projecten van de Rederscentrale
 • Bemanningsadministratie - Dimona verplichtingen
 • Nieuwe richtlijnen ballastwater vanaf 8 september 2017
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • ILVO activiteitenverslag 2016
 • Visserij-inspanning
 • Controles op de handelsnormen in de visveilingen
 • ...

Maart 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Brexit in beweging

 • EUFA & Brexit
 • Ingevoerde tongmaatregel heeft grote gevolgen voor de Belgische visserij
 • Het e-logboek stelt het beter
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • SepNep - Selectief vissen op Noorse kreeft
 • Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij
 • Task Force Convenant ´Visserij verduurzaamt´
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • De ecosysteembenadering
 • Monitoring effecten onderwater - en strandsuppleties aan de Kust
 • ...

Februari 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Vaststellingen 2016

 • Belgische visserij kent sterk jaar 2016
 • Feestelijke opening kantoor de Rederscentrale
 • Aanlandingsverplichting: Europese adviezen, EMK en Best Practices
 • Brexit
 • MaViTrans - Markterkenning voor een Visserij in Transitie
 • Ruimtelijke ordening
 • Nieuwe vaarroutes in de Noordzee
 • Vis van het Jaar 2016: rode poon
 • Wijzigingen aan de vloot
 • ...

Januari 2017 (Klik hier voor de digitale versie)

Sombere jaarwisseling
 • Vooruitzichten 2017
 • Tragisch ongeval met de Z.582 Asannat
 • De gefaseerde invoering van de aanlandingsverplichting
 • Visserij en milieu
 • PO Maatregelen 2017
 • Overzicht projecten van de Rederscentrale
 • Opleidingen 2017
 • Directiewissel in de Vlaamse Visveiling
 • Oproep: Bijzitters voor de Onderzoeksraad voor de scheepvaart
 • Previs - Actieplan bij arbeidsongevallen
 • Quotamaatregelen 2017
 • ...

December 2016 (Klik hier voor de digitale versie)

Eindejaarsboodschappen

 • December visserijministerraad
 • Eindejaarsboodschappen
 • Vormt de opkoop van vaartuigen door beleggers een bedreiging voor de visserijsector?
 • Werkgroep Visserij
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Het thema Aanlandingsverplichting
 • Correcte Dimona-aangifte
 • LARA-VIRA
 • ...

November 2016 (Klik hier voor de digitale versie)

Vooruitzichten en uitdagingen

 • Commissievoorstellen voor TAC en quota 2017
 • Rederscentrale is verhuisd!
 • Problematiek van de aanlandingsverplichting en de knelpuntsoorten
 • Vooruitzichten en uitdagingen voor de Belgische vissersvloot
 • Het invullen van het logboek in het kader van de aanlandingsverplichting
 • Opleidingen & Beoordelingscommissie
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bezoek koning Filip en koningin Mathilde
 • Productie- en Marketingplan 2017
 • Aanvullende quotamaatregelen
 • Marktsituatie
 • ...

Oktober 2016 (Klik hier voor de digitale versie)

Tussentijdse evaluatie markt 2016

 • Tussentijdse rapportering marktsituatie
 • Even voorstellen - Jasmine Vlietinck
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • Autocontroleboek van de Vlaamse Visveiling
 • Petitie tegen de aanlandingsverplichting
 • VLAM-strategie op horizontaal en sectoraal niveau
 • Lijst met algemene termen en afkortingen Rederscentrale
 • Bedrijfssurvey Ierse Zee succesvol afgerond
 • Nieuwpoort: Dag van de Garnaal
 • Ruimtelijke Ordening
 • Controle scheepsafval visserij
 • Marktsituatie
 • ...
September 2016 (Klik hier voor de digitale versie) 

Autocontrole in Vlaamse veilingen

 • Invoering autocontroleboek bij de VLV
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • Tongschar is Vis van het Jaar 2016
 • Vlootparade - Eendracht Maakt Kracht
 • De realiteit van bijvangst
 • Evoluties in het kwaliteitsproces aan boord
 • Brexit - Stand van zaken
 • Werkgroep Visserij van 8 september 2016
 • Ruimtelijke Ordening
 • Staatssecretaris van de Noordzee
 • Regionale stakeholder bijeenkomst Benthis
 • Wijzigingen aan de vloot
 • ...
Augustus 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Belgische visserijdruk

 • Visserijdruk Belgische visserij
 • Brexit: standpunten uit het Verenigd Koninkrijk
 • De weg naar een duurzaamheidslabel voor de Vlaamse visserij
 • Haalbaarheidsstudie milieukenmerken
 • Autocontroleboek
 • Bevordering afzet visserijproducten op lokale markt
 • Kabeljauwbeheer meerjarenplan Noordzee
 • Belgische vissers steunen EMK
 • Nieuwe zeesluis te Zeebrugge
 • Nieuwe locatie in zicht voor ILVO en VLIZ
 • ...
Juli 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Brexit, aanlandingsverplichting en plaats voor visserij

 • Brexit: gevolgen voor de visserij
 • Actiebereidheid bij Nederlandse en Belgische vissers
 • TAC´s en quota
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • De aanlandingsverplichting
 • Juni examenmaand
 • Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 • EAPO Algemene Vergadering
 • Overzicht projecten van de Rederscentrale
 • Wijziging aan de vloot
 • ...
Juni 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Klankbordgroep Convenant

 • Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • Toepassing van andere verkooptechnieken
 • Invoering maatregelen garnaalvisserij
 • Convenant ´Visserij Verduurzaamt´: Werkgroep Visserij
 • Aanvoer en besomming
 • Quotaruilen 2016
 • Aanvullende quotamaatregelen
 • Stand der vangsten
 • Innoverend Vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • 75% van de SALV adviezen heeft impact
 • De correcte interpretatie van wetenschappelijke visserijdata
 • Vissershuldes
 • ...
Mei 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Vlaams Paviljoen op de Seafood Expo Global

 • Seafood Expo Global
 • Oproep kandidaten beoordelingscommissie
 • Stand van zaken ILVO-projecten
 • Evoluties en trends in de garnalenvisserij
 • Arbeidsomstandigheden in de visserij
 • Algemene Vergadering
 • Ruimtelijke Ordening
 • Heropening Vistrap Oostende
 • Basic Safety Training
 • ...
April 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Opvolging doelstellingen in de Vlaamse visserij

 • De aanlandingsverplichting
 • Van platvisreflexen tot implementatie van de Europese aanlandingsplicht
 • Afval
 • Voorlopig akkoord meerjarenplan Baltische Zee
 • Bewegingen in de scholindustrie
 • Voorstel tot aanpassing technische maatregelen
 • Erkenning van duurzame visserij
 • Ontwikkelingen in de Ierse Zee: update
 • Overhandiging eretekens Laureaten van de Arbeid
 • Cameratoezicht aan boord
 • VLAM netwerkevent
 • ...
Maart 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Opvolging doelstellingen in de Vlaamse visserij

 • Convenant ´ Visserij Verduurzaamt´: Werkgroep Visserij
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • TWV van de SALV publiceert kennisdocument over de Vlaamse visserij
 • Ontwikkelingen garnalen- en kustvisserij
 • Strafpuntensysteem in de visserij
 • Productie- en Marketingplan 2016
 • Pulsvisserij krijgt steeds meer tegenstand
 • Kingfisher: informatie over offshore activiteiten
 • VK referendum over een Brexit - Visserijstandpunten
 • Nieuwe editie van de ´Vis- en Zeevruchtengids´
 • ...
Februari 2016 (Klik hier voor de digitale versie)  

Visserijbeleid en markten

 • GVB: Aanlandingsverplichting, meerjarenplannen en andere
 • Evaluatie scholmarkt 2015
 • Grote ontevredenheid bij Franse tongvissers in de Golf van Biskaje
 • Aandachtspunten van de Rederscentrale
 • FOSO onderzoekt scheepvaartongevallen
 • Oproep: Administratieve en technische gegevens radioapparatuur aan boord
 • Aanvoer & Besomming
 • Quotaruilen 2016
 • Stand der vangsten
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke ordening
 • Wijzigingen aan de vloot
 • BENTHIS project
 • Opleidingen
 • ...

Januari 2016 

Wat brengt 2016? (Klik hier voor de digitale versie)

 • Vooruitzichten 2016
 • Goedkeuring Operationeel Programma
 • Vlaamse Visveiling jaarcijfers 2015
 • Hoe de visserijgemeenschap omgaat met de aanlandingsverplichting
 • Aandachtspunten
 • Biedt een ´bedrijfsorganisatie´ opportuniteiten?
 • PO maatregel voor rog
 • Wijzigingen aan de vloot
 • Pulsvisserij
 • Project HaroKit
 • ...

December 2015 (Klik hier voor de digitale versie)

Eindejaarsboodschappen

 • December Visserijraad
 • Eindejaarsboodschappen
 • Opleidingen 2016
 • Medische keuring
 • Introductie van iFish
 • Ruimtelijke Ordening
 • Overlevingsproject in VK boekt opvallende resultaten
 • Vlaams Aquacultuur Symposium
 • ...

November 2015  (Klik hier voor de digitale versie)

Gefaseerde invoering aanlandingsverplichtingwebdesign