De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Historiek


Welkom op de digitale webstek van de Rederscentrale CV, de enige Belgische producentenorganisatie voor de reders ter zeevisserij. Hier wordt u op de hoogte gehouden van het recentste nieuws, agenda en de bestuurlijke organisatie van de Rederscentrale. Tevens kan u hier de stand der vangsten raadplegen en vindt u verschillende publicaties vanuit de Rederscentrale terug. 

Convenant 'Visserij Verduurzaamt'

Op dinsdag 23 juni werd in Nieuwpoort het Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van het project Vistraject voorgesteld en ondertekend. Met dit tweede Convenant rond duurzame Vlaamse visserij willen de Rederscentrale, de Vlaamse overheid, het ILVO, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt verder gaan op de ingeslagen weg. 

Klik hier voor het volledige persbericht.

Overleving

ILVO compileerde reeds twee filmpjes waardoor de werkingsmethode van het project overlevingsproject duidelijk gemaakt wordt. in deze filmpjes wordt meer uitleg gegeven over het assessment voor de overleving van Discards en over de reflexmethode, die gehanteerd wordt om de overleving te bepalen.

Klik hier voor het filmpje over de overleving van platvis in het algemeen. Klik hier voor het filmpje die de reflexmethode van platvis na teruggooi in beeld brengt.

Vistraject

Klik hier voor het persbericht voorstelling Vistraject: Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector van 5 februari 2015

Het volledige rapport kunt u hier downloaden

Experiment Z.483

Reder Dany Vlietinck van de Z.483 Jasmine besloot om tijdens de maand februari, wanneer hij de VIID aan het bevissen was, een klein overlevingsexperiment uit te proberen. De gevangen vis werd onmiddellijk in een klein aquarium gebracht en na zo'n 24 uur bleek dat quasi alle vis nog springlevend was. Klik hier om het filmpje te bekijken.Missie

De Rederscentrale vervult de rol van enerzijds erkende producentenorganisatie en anderzijds erkende beroepsvereniging die de belangen behartigt van de reders ter zeevisserij. Daarbij functioneert de Rederscentrale veelal als schakel tussen de sector en de verschillende overheden. Als producentenorganisatie wordt gefocust op de productie- en marketingplanning voor de visserijactiviteiten van de leden.  Als beroepsvereniging vervult de Rederscentrale de rol van enige werkgeversvertegenwoordiger binnen het zeevisserijgebonden sociaal overleg.

Met een op maat uitgebouwde dienstverlening verdedigt de Rederscentrale de belangen van haar leden. De leden zijn alle rederijen die een vissersvaartuig onder Belgische vlag uitbaten van zowel het groot als klein vlootsegment en onafhankelijk van welke thuishaven ze afkomstig zijn. Informatievoorziening, lobbyen, projectcoördinatie en administratieve ondersteuning zijn gekaderd binnen ons werkdomein. Er wordt mee gedacht en mee onderhandeld over Europees, Federaal en Vlaams beleid voor zaken die een impact hebben op de visserij. De Rederscentrale wordt gefinancierd door bijdragen van de leden-reders.

De Rederscentrale handelt vanuit een breed gedragen missie. Waarden en overtuigingen, zoals klantgerichtheid, neutraliteit, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, vormen het uitgangspunt van onze handelingen. Binnen dit kader is er een maatschappelijk convenant ‘Naar een duurzame Vlaamse visserij’ ondertekend waarin gestreefd wordt naar economische, sociale en ecologische duurzaamheid voor de visserijsector.

 

Visie

De Rederscentrale streeft ernaar om algemeen beschouwd te worden als een constante factor in de visserijsector, rekening houdend met de steeds evoluerende belangen van die sector en met de maatschappelijke verschuivingen erbinnen en binnen de bredere maatschappij in het algemeen.

In samenwerking met onze gesprekspartners – waaronder zowel de overheid, private partners, als belangenorganisaties – wil de Rederscentrale een constructieve dialoog ontwikkelen, met als uitgangspunt het welzijn van de reders en de verdere instandhouding van de Vlaamse visserij.

De economische ontwikkeling zal de komende jaren belangrijk blijven. In de nabije toekomst wil de Rederscentrale dan ook meer greep krijgen op de concurrerende economische omgeving en van daaruit actief oplossingen aanbieden in het belang van de leden. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, en daar concreet naar handelen, is  voor de visserijsector noodzakelijk om de huidige relatie met de talloze stakeholders, die van essentieel belang is, te kunnen behouden. De Rederscentrale functioneert als ondersteunende actor, wil zich verder als actieve speler profileren en optimaal tegemoet komen aan haar rollen als producentenorganisatie en beroepsvereniging.

Om aan deze ‘corporate targets’ tegemoet te komen, dient de Rederscentrale verder te focussen op innovatie en verduurzaming, waarbij milieu-impact en brandstofverbruik dienen geminimaliseerd te worden. Het visserijbeleid wordt voornamelijk door Europa bepaald en daarom wil de Rederscentrale zich ook blijven profileren op dit niveau. Samenwerking met andere producentenorganisaties en werkgeversvertegenwoordigingen leidt tot een groter draagvlak op basis van gemeenschappelijke belangen en daardoor is de Rederscentrale, als stichtend lid, prominent aanwezig in de Europese overkoepelende associaties EAPO en Europêche.

De Rederscentrale is een gezonde organisatie die een ideale band tussen kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid aanbiedt. Vanuit deze positieve overtuiging gaan wij de toekomst tegemoet. Optimale dienstverlening en toegevoegde waarde voor de leden blijft ons hoofddoel. Samen met de kennis, expertise, ambitie en loyaliteit van onze leden en partners, kijken wij ernaar uit om ook in de toekomst succesvol te zijn.
webdesign