De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
MaViTrans: Markterkenning voor een Visserij in Transitie
Afzetmaatregelen aanlandplicht (overleving)
SUMARiS
Combituig
LED-verlichting aan boord
Black Box garnalenvisserij
Brexit
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

Projectwerking Rederscentrale

Op 2 december 20185 werd door de Europese Commissie het Belgische Operationeel Programma goedgekeurd onder het nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visseirj (EFMZV). Daarnaast is er het FIVA, het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector dat in sart- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten wil voorzien. Met de FIVA-middelen kan het door de Europese Unie ter beschikking gesteld budget voor visserij, aquacultuur, verwerking en marketing gecofinancierd worden. Projecten waaraan de Rederscentrale momenteel aan het werken is, zijn op deze pagina terug te vinden. Heeft u zelf projectideeën, kunt u telkens terecht bij het team projectcoördinatie van de Rederscentrale via onderstaan mailadressen en telefoonnummer.

sander.meyns@rederscentrale.be
jasmine.vlietinck@rederscentrale.be

059/32 35 03webdesign