De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

Stand der vangsten: versie van 20/02/2018

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum´18

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.575
5,34

0,30

  VIIa 9 0

0,00

  VIIb-c,VIII,IX,X 121 5,04

4,20

  VIId 74 2,77 3,70
31
Totaal 1.779 13,15

0,70

Schelvis IIa,IV 241 0,02

0,00

  VIb, XII, XIV (EU+IW) 12 0 0,00
  Vb, VIa, (EU+IW)
5 0 0
  VIIb-k,VIII,IX,X 73

10,57

14,50

  VIIa 51 0
0,00
  Totaal 382 10,59

2,80

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 47 0

0,00

  VII,VIII,IX,X 6

0,03

0,50

  Vb(Faröer) 56 0 0,00
  Totaal 109 0,03

0,00

Witte Koolvis VII 378 2,85

0,80

  Totaal 378 2,85 0,80
Leng IV(EU) 31 0,01

0,00

  V(EU+IW)
9

0

0,00

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
48

1,80

3,80

  Totaal 97 1,81

1,90

Wijting IIa,IV  442 3,45
0,80
  VIIb-k 217 51,76
23,90
  Totaal 659
55,21
8,40
Schol IIa,IV  6.547 227,63

3,50

  VIIa  46 0

0,00

  VIId,e  2.015 644,41

32,00

  VIIf,g  207

11,13

5,40

  VIIh,j,k
8 0,71 8,90
  Totaal  8.823 883,88

10,00

Tong II,IV  1.217 12,10

1,00

  VIIa  9 0 0,00
  VIId  917 127,30

13,90

  VIIe  42 6,41

15,30

  VIIf,g  576 30,94

5,40

  VIIh,j,k  32 1,56

4,90

  VIIIa,b 45 0 0,00
  Totaal 2.838 178,31 6,30
Tarbot en Griet IIA, IV 540 7,47 1,40
  Totaal 540 7,47 1,40
Rog IIa; IV 250 10,93 4,40
 
VIab,VIIa-c, VIIe-k 832 45,65 5,50
  VIId 187 39,93 21,40
  VIII, IX 9 0 0,00
  Totaal 1.278 96,51 7,60
Golfrog VIIe
13 4,65 37,20
  VIId 0 Gesloten Gesloten
  Totaal 13 5,22 41,80
Tongschar en witje IIa; IV 356 1,38 0,40
  Totaal 356 1,38 0,40
Zeeduivel IIa, IV (EU) 573 0,32 0,10
  VII 2.729 88,65 3,20
  Totaal 3.993 88,97 2,20  
Schartong IIa en IV (EU) 8 0 0,00
  VII 333 7,47
2,20
  Totaal 333 7,47 2,20
Langoustine IIa en IV (EU)
1.282 12,54 1,00
  Totaal 1.282 12,54 1,00
         


webdesign