De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 20/11/2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.400
474.07

33,86%

  VIIa 5,00 Gesloten

Gesloten

  VIIb-c,VIII,IX,X 110 75,29

68,53%

  VIId 96 16,48 17,09%
31
Totaal 1.612 570,95

35,43%

Schelvis IIa,IV 235 21,51

9,16%

  Vb, VIa, (EU+IW)
1 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 107

105,98

98,84%

  VIIa 45 4,26
9,45%
  Totaal 390 131,75

33,81%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 11,70

33,43%

  VII,VIII,IX,X 6

0,55

9,17%

  Vb(Faröer) 36 0 0,00%
  Totaal 77 12,25

15,91%

Witte Koolvis VII 378 17,97

4,75%

  Totaal 378 17,97 4,75%
Leng IV(EU) 13 6,65

49,31%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
60

19,21

32,17%

  Totaal 82 25,86

31,46%

Wijting IIa,IV  131 47,39
36,31%
  VIIa 2 1,38
86,20%
  VIIb-k 418 200,31
47,94%
Totaal 560
249,49
44,56%
Schol IIa,IV  8.409 4.299,41

51,13%

  VIIa  90 70,23

78,04%

  VIId,e  2.254 1.636,13

72,59%

  VIIf,g  190

163,85

86,23%

  VIIh,j,k
9 Gesloten Gesloten
  VIII, IX, X 5 Gesloten Gesloten
  Totaal  10.957 6.181,07

56,41%

Tong II,IV  1.494 449,88

30,10%

  VIIa  13 9,11 70,08%
  VIId  890 593,98

66,71%

  VIIe  57 37,67

65,82%

  VIIf,g  571 492,91

86,37%

  VIIh,j,k  94 57,68

61,18%

  VIIIa,b 268 Gesloten Gesloten
  Totaal 3.384 1.908,26 56,32%
Tarbot en Griet IIA, IV 457 400,91 87,68%
  Totaal 457 400,91 87,68%
Rog IIa; IV 254 142,19 55,98%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 810 768,80 94,93%
  VIId 129 Gesloten Gesloten
  VIII, IX 8 Gesloten Gesloten
  Totaal 1.201 1.044,51 86,94%
Schar en bot IIA; IV 503 266,72 53,03%
  Totaal 503 266,72 53,03%
Tongschar en witje IIA; IV 596 275,11 46,16%
  Totaal 596 275,11 46,11%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 357 146,41 40,97%
  VII 2.117 1.067,23 50,42%
  VIIIabde 341 Gesloten Gesloten
  Totaal 2.815 1.418,96 50,41%  
Schartong IIA en IV (EU) 12 0,01 0,08%
  VII 466 284,45
60,99%
  Totaal 496 298,93 60,29%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.401 1.021,25 72,87%
  Totaal 1.424 1.022,50 71,80%
         


webdesign