De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

Stand der vangsten: versie van 16/04/2018

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum´18

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.457
12,08

0,83

  VIIa 9 0,09

1,00

  VIIb-c,VIII,IX,X 111 29,11

26,23

  VIId 74 5,88 7,95
31
Totaal 1.651 47,16

2,86

Schelvis IIa,IV 241 0,05

0,02

  VIb, XII, XIV (EU+IW) 12 0 0,00
  Vb, VIa, (EU+IW)
5 0 0,00
  VIIb-k,VIII,IX,X 73

31,08

42,69

  VIIa 51 0,32
0,63
  Totaal 382 31,45

8,24

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 47 0

0,00

  VII,VIII,IX,X 6

0,74

12,33

  Vb(Faröer) 56 0 0,00
  Totaal 109 0,74

0,68

Witte Koolvis VII 353 12,97

3,67

  Totaal 353 12,97 3,67
Leng IV(EU) 31 0,06

0,19

  V(EU+IW)
9

0

0,00

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
48

7,11

14,81

  Totaal 97 7,17

7,39

Wijting IIa,IV  442 6,79
1,54
  VIIb-k 297 133,80
45,05
  Totaal 739
140,59
19,02
Schol IIa,IV  6.547 523,25

7,99

  VIIa  60 1,24

2,07

  VIId,e  2.240 891,56

39,80

  VIIf,g  227

35,32

15,56

  VIIh,j,k
24 1,99 8,29
  Totaal  9.098 1.453,36

15,97

Tong II,IV  1.227 78,87

6,43

  VIIa  12 0,89 7,24
  VIId  979 332,19

33,93

  VIIe  42 23,29

55,45

  VIIf,g  649 119,80

18,46

  VIIh,j,k  94 23,01

24,61

  VIIIa,b 294 0 0,00
  Totaal 3.297 578,05 17,53
Tarbot en Griet IIA, IV 580 29,76 5,13
  Totaal 580 29,76 5,13
Rog IIa; IV 245 32,98 13,45
 
VIab,VIIa-c, VIIe-k 832 116,92 14,05
  VIId 187 64,95 34,81
  VIII, IX 9 0 0,00
  Totaal 1.273 214,85 16,88
Golfrog VIIe
13 Gesloten Gesloten
  VIId 0 Gesloten Gesloten
Tongschar en witje IIa; IV 381 8,05 2,11
  Totaal 381 8,05 2,11
Zeeduivel IIa, IV (EU) 548 0,67 0,12
  VII 2.329 270,58 11,62
  VIIIabde 310 0 0,00
  Totaal 3.533 271,25 7,68  
Schartong IIa en IV (EU) 8 0 0,00
  VII 333 53,63
16,11
  Totaal 341 53,63 15,73
Langoustine IIa en IV (EU)
1.332 26,74 2,01
  Totaal 1.332 26,74 2,01
         


webdesign