Sumaris


Duurzaam beheer van roggen

Sinds het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid moeten de beroepsvissers voortaan roggen met afmetingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor verkoop, aan land brengen, doch zonder deze te verkopen. 

Om op deze problematiek in te spelen heeft FROM Nord in juli 2017 een Europees project gelanceerd, met financiering van INTERREG 2 Seas: SUMARiS - Sustainable Management of Rays & Skates.

De projectpartners, waaronder Rederscentrale, hopen de biologische en geografische kennis van de verschillende soorten roggen te vergroten en zo te komen tot een duurzamer beheer van de roggen, waarbij de werkelijke situatie van de in het gebied aanwezig voorraden kan worden weergegeven.

Gedurende drie jaar werken de projectpartners samen om nieuwe technieken voor het terugzetten uit te testen, met als doel het overlevingspercentage van de roggen te verbeteren. Deze studies zullen tevens de kennis over de biologie en de toestand van het roggen bestand in het Kanaal & de Noordzee vervolledigen.

Het project wordt uitgevoerd in partnerschap tussen de verschillende lidstaten (Nederland, België, het VK en Frankrijk) met producentenorganisaties, wetenschappelijke instellingen en geassocieerde partners. Het einddoel is de ontwikkeling van een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden.

Meer informatie over de behaalde resultaten vindt u in de video hieronder.

Correcte identificatie en hanteren van roggen

Binnen het SUMARiS-project is Rederscentrale verantwoordelijk voor werkpakket 3 Training. De doelstellingen van dit werkpakket zijn tweeledig. Ten eerste wordt er gestreefd naar een correcte identificatie en differentiatie van roggen, daarnaast wordt een correcte hanteren van roggen aan boord beoogd.

Hiervoor werden enkele tools ontwikkeld voor een correcte identificatie en optimale hantering aan boord en in de visveiling. Ten eerste is er de identificatiegids. Dit is een waterdichte gids bestaande uit 2 A4-pagina's met op de voorkant de zes meest voorkomende roggensoorten en hun kenmerken. De achterkant van de gids geeft enkele do's en don'ts weer voor een optimale hantering van roggen aan boord.

Daarnaast werd eveneens een trainingsvideo ontwikkeld. Naast algemene info en algemene kenmerken van roggenvisserij worden opnieuw de zes meest voorkomende roggensoorten weergeven met hun determinatiekenmerken. Zie hieronder de trainingsvideo in het Nederlands.

Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van SUMARiS en het YouTube-kanaal

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03