Mandaten


   
Convenant Werkgroep Visserij

 •     De H. Karel ACKX
 •     Mevr. Jessie BEERNAERT
 •     De H. Bruno DECORDIER
 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     De H. Johan HENNAERT
 •     De h. Sander MEYNS
 •     De H. Marc VIEREN
 •     De H. Dany VLIETINCK
 •     Mej. Jasmine VLIETINCK

Convenant Werkgroep Vernieuwing

 •     De H. Karel ACKX
 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Bruno DECORDIER
 •     De H. Sander MEYNS
 •     De h. Steve SAVELS
 •     De H. Dany VLIETINCK

Convenant Werkgroep Beleid

 •     De H. Benoit BEERNAERT
 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Dany VLIETINCK

Convenant Werkgroep Kust

 •     De H. Eddie CATTOOR
 •     De H. Bruno DECORDIER
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Lorenzo DESMIT
 •     De H. Marc VIEREN
 •     De H. Dany VLIETINCK

 EAPO

 •     De H. Emiel BROUCKAERT

Fonds voor Arbeidsongevallen
 •     De H. Eddie CATTOOR
 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     De H. Sander MEYNS
 •     De H. Emiel Utterwulghe

Fonds voor scheepsjongeren

 •     De H. Eddie CATTOOR
 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Emiel UTTERWULGHE
 •     Mevr. Céline VAN DEN BOSCH

BVBA BESOX (Raad van Bestuur)

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Eddie CATTOOR

Paritair Comité voor de zeevisserij

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Dirk Degrendele (plaatsvervanger)
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Johan HENNAERT (plaatsvervanger
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Marc Vieren (plaatsvervanger)

Quotacommissie

 •     De H. Danny BOUT
 •     De H. Bruno DECORDIER
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Lorenzo DESMIT
 •     De H. Johan HENNAERT
 •     De H. Pieter KRAMER
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. J.H. SCHOT
 •     De H. Peter THYSEBAERT
 •     De H. Emiel UTTERWULGHE (voorzitter)
 •     De H. Jacobus VAN DEN BERG
 •     De H. Dany VLIETINCK

Redersfonds VZW

 •     De H. Emiel BROUCKAERT (secretaris)
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Emiel UTTERWULGHE
 •     De H. Dany VLIETINCK (plaatsvervanger)

Raadgevend Comité bij het Agentschap Landbouw en Visserij

 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Sander MEYNS (plaatsvervanger)

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     Mevr. Céline VAN DEN BOSCH (plaatsvervanger)

Task Force

 •     De H. Karel ACKX
 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Johan HENNAERT
 •     De H. Sander MEYNS
 •     De H. Dany VLIETINCK

Technische Werkcommissie voor de Visserij

 •     De H. Karel ACKX
 •     De H. Benoit BEERNAERT (plaatsvervanger)
 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Johan HENNAERT (plaatsvervanger)
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Sander MEYNS (plaatsvervanger)
 •     De H. Emiel UTTERWULGHE (plaatsvervanger)
 •     Mevr. Céline VAN DEN BOSCH (plaatsvervanger)
 •     De H. Marc VIEREN (plaatsvervanger)
 •     De H. Dany VLIETINCK

´t Zal Wel Gaan

 •     De H. Sander MEYNS

VLAM (sectorgroep visserij)

 •     De H. Sander MEYNS (voorzitter)
 •     Mevr. Jessie BEERNAERT

Werkgroep Veilingen

 •     Mevr. Jessie BEERNAERT
 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Eddie CATTOOR
 •     De H. Lorenzo DESMIT
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 •     De H. Emiel UTTERWULGHE
 •     De H. Marc VIEREN
 •     De H. Dany VLIETINCK

Zeevissersfonds

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET

NSAC

 •     De H. Emiel BROUCKAERT

NWWAC (Uitvoerend Comité)

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE

SWWAC

 •     De H. Emiel BROUCKAERT

OVIS

 •     De H. Dirk DEGRENDELE
 •     De H. Geert LUICKX

Strategische stuurgroep Aquacultuur

 •     De H. Marc VIEREN
 •     Mej. Jasmine VLIETINCK (plaatsvervanger)

Stuurgroep BENTHIS

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     De H. Sander MEYNS
 •     De H. Dany VLIETINCK

Monitoring Comité EFMZV

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE (plaatsvervanger)

Stuurgroep Previs

 •     De H. Emiel BROUCKAERT
 •     De H. Geert DE GROOTE
 •     Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03