Historiek


De Rederscentrale werd in 1950 opgericht om een marktondersteunend mechanisme te creëren voor o.a. de aanvoer van vis uit IJslandse wateren. Maar de Rederscentrale werd meer dan alleen een producentenorganisatie die zich bezighield met de prijsvorming en de marktmechanismes. Als beroepsvereniging kreeg de Rederscentrale de belangrijkste adviserende rol in allerhande besluitvorming.

In de schoot van de Rederscentrale kiemde het zaad voor wat vandaag twee belangrijke Europese belangenverenigingen voor visserij mogen worden genoemd, met name Europêche en EAPO. Beide instanties zagen het levenslicht op initiatief van de Rederscentrale.

In eigen land is de Rederscentrale vandaag nog steeds de officiële erkende producentenorganisatie en de belangrijkste beroepsvereniging die instaat voor de vertegenwoordiging bij de nationale en Europese besluitvorming. Via hun vertegenwoordiging in onder meer EAPO, het Paritair Comité voor de zeevisserij, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), het federaal agentschap voor beroepsrisico´s (Fedris), Zeevissersfonds, de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij, de Technische Werkcommissie Visserij, enz. is de Rederscentrale nauw betrokken bij het overleg binnen de visserijsector.

Een aparte Quotacommissie geeft advies aan het beleid inzake het rationele beheer van de beschikbare vangstmogelijkheden. Op deze manier wordt vermeden dat quota te snel uitgeput zouden zijn en wordt er tevens een gespreide aanvoer gegarandeerd.

De Vlaamse visserijsector is in sneltempo bezig om technische innovaties te testen en aan boord van vissersvaartuigen te integreren. Via deze technische aanpassingen aan het vistuig neemt de Vlaamse reder zelf het initiatief om ondermaatse vis te laten ontsnappen, om bodemberoering te reduceren, om over te stappen naar alternatieve visserijtechnieken, om brandstofgebruik te beperken, enz. Duidelijke signalen dat de Rederscentrale de uitdagingen en de verantwoordelijkheden niet uit de weg wil gaan.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03