De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten

PERSBERICHT – 13 december 2017

Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2018 vast. 

De Rederscentrale is tevreden dat uitkomsten in lijn liggen met de vaststellingen van de Belgische vissers op zee.

Rond zeven uur deze ochtend werd in Brussel tussen de Europese ministers bevoegd voor visserij een akkoord bereikt over de visserijmogelijkheden en de vangstquota 2018 in de West-Europese zeeën. De Rederscentrale stelt vast dat Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor visserij, voor België de onderhandelingen heeft gevoerd met kennis van de ecologische en socio-economische aspecten van de zeevisserijsector.

Op basis van de wetenschappelijke adviezen en voorstellen van de Europese Commissie is er tussen de Europese ministers overeenstemming bereikt over de EU aanpak van de visserij volgend jaar. Naast de typische vangstmogelijkheden werden ook verklaringen uitgegeven over de aanlandingsverplichting, het beheer van het palingbestand en de zeebaarsproblematiek.

De Rederscentrale rekende op een stijging van de tongquota op de Belgische visgronden en is tevreden met het gemiddeld resultaat van + 7%. Voor pladijs is er begrip voor de daling van het quotum in de Noordzee. Dit wordt voor de Belgische vissers deels gecompenseerd door stijgingen op de andere visgronden. Het pladijsbestand in de Noordzee staat nog altijd op het hoogst vastgestelde niveau ooit, maar om het theoretische punt van Maximaal Duurzame Opbrengst te behouden, moesten wetenschappelijke bakens verlegd worden, met een quotumvermindering tot gevolg.

“Naast goede uitkomsten voor de twee doelsoorten zijn er ook positieve resultaten voor tarbot, griet, rog en kabeljauw”, zegt Geert De Groote, reder van het vissersvaartuig Z.98 Op Hoop Van Zegen en voorzitter van de Rederscentrale. “De visserijen van de Belgische vaartuigen waren dit jaar al meer gefocust op andere soorten, zodanig dat een vermindering van het pladijsquotum in de Noordzee ook in 2018 onze mogelijkheden niet zal beperken.

Directeur van de Rederscentrale, Emiel Brouckaert voegt toe: “Het sterke team onder leiding van minister Schauvliege heeft opnieuw goede resultaten bereikt, rekening houdend met de duurzaamheidsdoelstellingen van de visserij. De moeilijke punten voor de ministerraad en de reden waarom het zo lang geduurd heeft, liggen niet bij de quota die gebruikt worden door Belgische vissers. De uitkomsten geven ons de mogelijkheid om ook van 2018 een succesvol jaar te maken”.

 

= Einde bericht =

 webdesign