De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

MaViTrans: Markterkenning voor een Visserij in Transitie

Projectvoorstel

De eerste concrete implementatie van de VALDUVIS-methodologie leidt tot een nieuw project MaViTrans waarin gestreefd wordt naar een Markterkenning voor een Visserij in Transitie. Het project heeft als doelstelling het implementeren van een breed gedragen duurzaamheidserkenning voor de Belgische visserij, gebaseerd op duurzaamheidsbeoordelingen op vaartuigniveau gegenereerd door de VALDUVIS-tool, en met oog op de verduurzaming van zowel individuele rederijen als de vloot in haar geheel.

De insteek voor het MaViTrans-project is de verduurzaming van de gehele Belgische visserijvloot. Het ‘concept verbetertraject’, dat ontwikkeld werd door ILVO in het VALDUVIS Go Live-project, biedt het kader voor deze verduurzaming, en laat tegelijk toe om de inspanningen van individuele reders te erkennen op de markt. Dit is in lijn met de hoofddoelstelling van Vistraject – Het ondersteunen van transitie en de nevendoelstellingen (h)erkennen van duurzaamheid, (h)erkenning op de markt en duurzaamheid communiceren (De Snijder et al., 2015).

Het projectvoorstel omvat een gefaseerde introductie van de markterkenning, waarbij in het eerste semester van 2018 een erkenning op vaartuigniveau kan worden geïmplementeerd. In de maanden die daarop volgen, wordt een gedragen voorstel uitgewerkt om de markterkenning in een volgende fase te brengen, namelijk tot op het niveau van vissoort. 


Engagementsverklaring

Wanneer een rederij zich vrijwillig engageert om de duurzaamheid van het vaartuig te verbeteren en er aan een aantal bepalingen voldaan wordt, dan krijgt het vaartuig een duurzaamheidserkenning, die zichtbaar moet worden bij de verkoop van de vangst. De rederij wordt betrokken door het ondertekenen van een engagementsverklaring, waarin de doelstellingen en voorwaarden van het project aan bod komen. Via de ondertekening stemt de reder in om actief mee te werken aan de verduurzaming van zijn of haar vaartuig in samenwerking met het ILVO die via de verbetertrajecten en individuele begeleiding de rederij ondersteunt om de doelstellingen te bereiken. Ondertussen zijn meer dan 50 engagementsverklaringen ondertekend.

Wanneer een reder een engagementsverklaring ondertekend heeft, wordt hij/zij door het ILVO uitgenodigd voor een eerste gesprek. In deze verkennende gesprekken worden de verschillende scores besproken en worden data verzameld waarover de onderzoekers momenteel niet beschikken. Deze taak is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van de kwaliteit van de duurzaamheidsassessments. Deze gesprekken werden vanaf oktober 2017 aangevat. Op basis van de gesprekken gaan de onderzoekers op zoek naar de belangrijkste aanpassingen die de reder kan doen om de score voor zijn/ haar vaartuig te verbeteren. Er wordt daarbij in de eerste plaats gemikt op aanpassingen die op korte termijn haalbaar zijn én een relatief grote verbetering van de score teweeg brengen. Daarna wordt een finale score en een verbetertraject voor drie jaar opgesteld per rederij. De opstelling van de verbetertrajecten staat gepland na de lancering van de duurzaamheidserkenning. Tegen 2021 wordt de duurzaamheidserkenning geëvalueerd en wordt nagegaan of de streefwaarden gewijzigd moeten worden.

Lastenboek

Vanaf de zomerperiode tot heden werd door Rederscentrale een lastenboek opgesteld dat momenteel gefinaliseerd wordt. Het lastenboek omschrijft in detail welke VALDUVIS-scores leiden tot de duurzaamheidserkenning van de activiteiten van Belgisch vissersvaartuigen, wat er in de engagementsverklaring staat en hoe het voldoen aan de voorwaarden tot erkenning wordt opgevolgd. Het legt regels en normen vast die door marktdeelnemers moeten gevolgd worden om de duurzaamheidserkenning te mogen gebruiken bij het op de markt brengen van de aanvoer.webdesign